خانه / نمونه ساک دستی

نمونه ساک دستی

نمونه ساک دستی

 

 

این نمونه از کارهای ساک دستی می باشد.

ساک دستی به دو صورت افقی و عمودی می باشد.

ساک دستی افقی:

ساک دستی هایی که بصورت افقی می باشد اصولا عرض ان ها از طولش بیشتر می باشد.

این نوع ساک دستی ها معمولا برای عطر ها و یا لوازم ارایشی مورد استفاده قرار می گیرد.

ساک دستی عمودی:

ساک دستی هایی که بصورت عمودی می باشد که اصولا ارتفاع آن ها بزرگ می باشد

و طول این نوع ساک دستی از عرضش بزرگتر می باشد.

این نوع ساک دستی ها اصولا برای پاساژ ها استفاده می نماییند.

این چند نمونه ساک دستی می باشد.

خواهشا قبل از سفارش با ما چک کنید تا شاید ما نمونه از قالب  های شما را داشته باشیم

تا در اختیار شما عزیزان قرار دهیم برای دانلود قالب های ساک دستی به قسمت دانلود 

قالب های ساک دستی رجوع نمایید.

فقط باید توجه کنید که ساک دستی های پایین ۲۰۰ گرم نیاز به خوردن قالب ندارد

و میتوانید قالب نزنید. و هم در ساخت قالب ساک دستی و هم در هزینه ضرب قالب

ساک دستی صرفه جویی نمایید.

ساک دستی ها اصولا ب دو پایه تولید می شود

۱- سایز بزرگ (دو تیکه):

این نوع ساک دستی که باید در دو فرم متفاوت چاپ نمایید چون دو طرف ساک دستی در یک

فرم جا نمی شود پس باید یک رو در یک فرم چاپ می گردد و اون روی دیگر در فرم دیگری چاپ می گردد.

۲-سایز کوچک(یک تیکه):

این نوع ساک دستی در سایز های کوچک در یک فرم جا می گیرد. یعنی هر دو روی ساک دستی در

یک فرم قرار می گیرد.

از انجایی که یک فرم چاپ دارد بسیار ارزان ترمی شود و فقط نیاز به یک فرم زینک و چاپ می باشد.

برا دیدن نمونه ها به سایت مراجعه نمایید.

http://chapebaharestan.ir