خانه / چاپ کاتولگ خشتی

چاپ کاتولگ خشتی

چاپ کاتولگ خشتی:

یکی از پرطرفدار ترین نوع  کاتولگ ها می باشد.دلیل این امر هم سایز نسبت خوب و پرتی کاغذ کم می باشد.

 این دو دلیل سبب شده که بسیار محبوب باشد.

سایز کاتولگ خشتی ۱۷-۲۴ سانتی متر می باشد

ابعادی خوب برای حمل و نقل و جابجا کردن حتی در جیب و کیف می باشد.

یکی از موارد مهم برای اینکه مشتریان شما کاتولگ را دور نیاندازن حمل و نقل  راحت کاتولگ می باشد.

محتوا:

یکی  عواملی که سبب می شود مشتریان شما کاتولگ را با خود جابجا نمایند،

محتوایات کاتولگ و همچنین طراحی کاتولگ می باشد.

پرتی کاغذ در کاتولگ خشتی:

یکی از عوامل به صرفه شدن هزینه در کاتولگ های خشتی این می باشد،

که ابعاد کاتولگ سایزی باشد که دور ریز نداشته باشد.

مثال:

بعضی از کاتولگ  ها مثلا سایز ۲۰-۲۰ را در نظر بگیرید.

که در فرم ۵۰-۷۰ از سمت ۷۰ سه تا جا می شود که ۳ تا ۲۰ تا میشود ۶۰ و تا ۷۰ ،۱۰سانتی

متر کاغذ باید دور ریخته شود و این امر سبب می شود.

زیاد به صرفه نباشد ولی سایز خشتی سایز بسیار عالی می باشد که

راحت در فرم ۵۰-۷۰، هشت صفحه در خود جای میدهد.

دلایل دیگر محبوب شدن:

چون در فرم تعدادبالایی بسته می شود و دور ریز نداره و کوچیک است قیمت بسیار مناسبی خواهد داشت.

همینطور جلد آن که به راحتی در فرم ۳۵-۵۰ قرار می گیرد و یکی از دلایل ارزانترشدن می باشد.

و شما میتوانید این سایز را به راحتی با ماشین صحافی، صحافی کنید و سریع تقدیم مشتریان نمایید.

چاپ کاتولگ خشتی عمودی:

این نوع کاتولگ ها بصورت عمودی می باشد که از وسط خط میخورد منظور از عمودی بودن ایستاده بودن کاتولگ می باشد.

چاپ کاتولگ خشتی افقی:

این نوع کاتولگ بصورت افقی بسته می شود و از سمت عرض کار بسته و باز می شود.

ولی در هر دو نوع کاتولگ خشتی افقی و کاتولگ خشتی عمودی قیمتش یکسان می باشد.