خانه / کارت ویزیت طلاکوب

کارت ویزیت طلاکوب

کارت ویزیت طلاکوب

یکی از بهنرین نوع کارت ویزیت می باشد که در ابعاد مختلف و در تمامی کارت ویزیت ها بصورت وسیع و با هدف زیبایی و جلب توجه کارت ویزیت شما صورت می گیرد.

نحوه چاپ و تولید کارت ویزیت طلاکوب:

شما میتوانید روی کارت ویزیت های مختلف از چاپ و داغی استفاده نمایید.

داغی و طلاکوب چیست:

شما میتوانید با ساخت کلیشه های مختلف بر روی کارت ویزیت خود و با استفاده از پرس و داغی (دمای بالا) میتوانید

هر قسمتی از کارت ویزیت را طلایی در نمایید.

کلیشه : یکی از مهمترین نوع خدمات برای کارت ویزیت طلاکوب کلیشه می باشد.

جنس کلیشه از سرب نسوز می باشد. شما برای ساخت کلیشه نیازمند طرح خود بصورت تک صد مشکی می باشید.

طراحی کارت ویزیت طلاکوب:

مهمترین نوع در چاپ کارت ویزیت طلاکوب طراحی این نوع ویزیت می باشد.بهترین حالت برای طراحی این نوع کارت ویزیت رنگ هایی که با چاپ طلایی همخونی دارند.

مثالا رنگ سفید بسیار مناسب می باشند. یا رنگ مشکی تناسب رنگی بسیاری با طلایی دارد.

مخصوصا برای کارت ویزیت کتان رنگ سفید و رنگ مشکی بسیار مناسبتر می باشند.

چون در این گونه طرح ها طلا بسیار جلوه دارخواهد بود و کارت ویزیت را زیباتر خواهد کرد.

برای طراحی شما باید طرح را نسبت به سایز تعیین نمایید.

و باید اینو در نظر بگیر که فونت هایی ریز در طلاکوب و کلیشه بسیار ریز می شوند و جلوه خودرا از دست می دهند.

بهترین نوع طراحی از نظر حرفه ای این می باشد که کارت ویزیت بصورت یک دست طلایی چاپ گردد تا بیشتر توجه کند.

از نظر طراحی موردی ندارد که نوشته های رنگی شما در کنار طرح طلاکوب قرار گیرد ولی جلوه خود را از دست می دهد.

فقط نکته قابا توجه  این می باشد که  بعضی از کارت ویزیت ها مثلا لمینت برجسته طلاکوب دارای فرم عمومی می باشند.

ولی اما کارهایی مثل کارت ویزیت شیشه ای و کارت ویزیت  کتان نیازمند می باشد.

که بعد از چاپ در فرم عمومی چاپ می گرددو سپس نیازمند به طلاکوب کردن می باشد.